Færdiggørelse af skålens bund...Bunden af skålen er det sidste, der står er tilbage, når skålen er pudset og poleret. Man bør i egen interesse huske, at slutte grovdrejningen af skålens yderside med at lave et mærke i centrum af recessen eller af tenonen.

Glemmer man det, er det svært, at montere skålen i drejebænken, når man kommer til færdiggørelsen af skålens fod.

Har man et tydeligt afmærket (hul eller fordybning) i centrum, er der gode chancer for, at skålen ikke kaster alt for meget, når den er monteret i drejebænken mellem trykfoden med antiskridmåtten fra indersiden og pinolen fra ydersiden.

Naturligvis bør man være forsigtig med drejestålene og sandpapiret da skålen jo ikke er så sikkert fastholdt som med en centrerpatron.
 

Færdiggørelse af skålens bund

Når skålen er helt færdig på både yder- og indersiden, mangler kun at gøre skålens bund færdig. Det involverer afdrejning og slibning af den recess eller tenon (konisk tap, som har holdt skålen fast i centrerpatronen) væk.

Montering af færdig skål i drejebænken mellem centrerpatronen med sin støtteklods og pinolen, som leverer trykket mod støtteklodsen. Bemærk tennissokken og den sorte antiskridmåtte
Både når der har været anvendt en udadgående tenon eller en indadgående recess, er det ikke muligt at dreje det hele væk på drejebænken. Der bliver i begge tilfælde en lille tap tilbage, som må slibes væk efter skålen er fjernet fra drejebænken.

Bunden af en Ahorn skål med mit "varemærke" brændt ind i træet
Til at fastholde skålen under afdrejning af bunden anvendes en cylindrisk trykklods, som fastspændes i centrerpatronen og forsynes med en blød klud (for eksempel et passende stykke af en tennissok) og en antiskridbelægning yderst mod skålens bund.

Drejebænkens pinol leverer trykket mod skålens bund (i.e. bundens yderside) således, at skålen holdes fast under afdrejning af bunden.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at denne afdrejning samtidig betyder at skålen ikke længere kan opspændes i drejebænken. Så det er en god ide, at overbevise sig om, at skålen virkelig er helt færdig, både på yder- og inderside.

Under den manuelle bearbejdning er det en stor fordel af anvende den vacuumholder, som er beskrevet under Tips og Tricks så man har begge hænder fri til slibningen.

De to øverste billeder viser hvorledes en recess bearbejdes, mens de to nederste billeder viser afdrejning af en tenon. Bemærk, at der efterlades en lille dup, hvor pinolen har trykket skålen fast mod den cylindriske holder, der er monteret i centrerpatronen under afdrejningen.
Opstillingen med støvsugeren forbundet til pladen, der fastholder skålen, mens den lille dup, der er efterladt ved afdrejningen, fjernes og skålens bund slibes.
Brændestemplet til venstre og en mærket skål til højre. Brændestemplet opvarmes af den lille loddekolbe, det er monteret på.
Praktiske oplysninger om metoder og værktøj
Jeg bør måske bemærke, at jeg normalt kun anvender skrabere til at bearbejde skålenes bund. Kun ved afdrejning en tenon bruger jeg en bowl-gouge til det grove, mens bunden rettes til med nyslebne skrabere. Bemærk den lange medløbspinol, der gør det lidt lettere at komme til med skraberne.

De tre skrabere, jeg bruger det meste af tiden, er slebet til, så de kan nå ind i krogene, både ved recesser og tenonner.

Efter afdrejning slibes med korn 150, 240 og 320. Efter skålen er fjernet fra drejebænken og monteret på vacuumholderen slibes igen med sliberondeller (power-sanding) monteret på boremaskinen. Her med korn 240, 320 og korn 400. Havde skålen en tenon, fjernes så meget som muligt af duppen forsigtigt med et skarpt stemmejern, inden bunden slibes færdig.

Og det er rigtig irriterende at opdage, når skålen skal monteres i drejebænken, at man har glemt, at afmærke skålens centrum mens tid var. Det er svært at finde centrum igen, når pinolen skal spændes til. Og straffen er øjeblikkelig: Skålen hopper og danser når drejebænken startes, selv med en brøkdel af en millimeters offset.

Når bunden er finslebet, olieres den på samme måde som resten af skålen. 

En advarsel

Det er vigtigt at gøre sig helt klart, at man ved at fjerne tenon eller recess samtidig "sætter to streger under skålen".

Tenon i bunden af en skål med ydersiden grovdrejet klar til at blive monteret i centrerpatronen. Glemmer man på dette tidspunkt, at markere centrum af skålens bund med en passende fordybning, vil man bittert fortryde det senere...
Det vil ikke længere være muligt, at montere skålen i drejebænkens centrerpatron og derfor udelukket at viderebearbejde indersiden af skålen.

Ydersiden kan med nogen forsigtighed stadig bearbejdes med sandpapir eller ståluld, men næppe med drejejern.

Så det er en god ide, at overbevise sig om, at skålen virkelig er helt færdig, både på yder- og inderside inden man går i gang med at bearbejde skålens bund. 

Test af min vakuumholder

I den seneste tid (marts 2017) har jeg gjort bundene (undersiden) færdige på de knapt 60 skåle, det blev til i denne vinter.

Jeg var selvfølgelig spændt på, hvordan den vakuumholder, som er beskrevet under Tips, Tricks & Tools, ville fungere i praksis.

Det viste sig - heldigvis - at systemet fungerede helt efter hensigten. Det tog i gennemsnit kun nogle få minutter at montere skålen på vakuumpladen, starte støvsugeren, efterspænde pinolen, slukke støvsugeren igen og derefter dreje bunden færdig på nær den lille tap, som pinolen trykkede mod. Derefter blev støvsugeren startet igen og pinolen fjernet så den sidste lille stump kunne drejes væk.

Billedet viser hvorledes skålen centreres (forudsat, at centrum stadig er markeret i skålens bund) inden der tændes for støvsugeren.

Bemærk at den sorte antiskrid belægning på skiven senere blev udskiftet med en selvklæbende svampegummiplade ca 5 mm tyk - og med lukkede celler, som jeg skaffede fra Klinger Danmark A/S.
Stadig med støvsugeren tændt blev anlægget også fjernet og bunden slebet med korn 180, 240 og 320 (tre boremaskiner for at nedsætte den tid støvsugeren kørte).

Endelig blev støvsugeren slukket og skålen fjernet. Da gennemboringen kun er omkring 9 mm varede det 10-15 sekunder før trykket var udlignet og skålen løsnede sig.

Jeg havde i forvejen anskaffet et sæt fjernbetjente stikkontakter fra Harald Nyborg så støvsugeren kunne fjern-tændes/slukkes uden man skulle rode med afbryderen på støvsugeren.

Det viste sig, at det 5 mm tykke svampegummiunderlag på anlægspladen fungerede meget fint. Der blev selvfølgelig en fordybning hvor skålens rand var suget ind; men fordybningen forsvandt helt efter en dags tid.

Endelig skulle jeg måske nævne, at jeg sleb en skraber med et langt, svagt buet skær i en vinkel på 45 grader og med et kort (3-4 mm), vinkelret endeskær så det var nemt, at komme til mellem skålens bund og medløbspinolen.besøg siden 2014 =